NASTĘPNY MECZ

SPONSORZY

LICZNIK

od 2-11-2008
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj279
mod_vvisit_counterWczoraj245
mod_vvisit_counterTen tydzień1355
mod_vvisit_counterTen miesiąc4966
mod_vvisit_counterWszystkie834537
Protokół kontroli Komisji Rewizyjnej za rok 2009 PDF Drukuj Email
niedziela, 14 marca 2010 11:05

1. Protokół kontroli Komisji Rewizyjnej


Stowarzyszenia Sympatyków Sportu Żużlowego "SKORPIONY"
Przeprowadzonej w dniu 10 marca 2010 w siedzibie Stowarzyszenia w Poznaniu os. Bonin 16/24

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Piotr Kazimierski - przewodniczący Komisji

2. Ryszard Szrama - członek Komisji

3. Patryk Synowiec - członek Komisji

Po zapoznaniu się z dokumentacją oraz po wysłuchaniu wyjaśnień niżej wymienionych osób:

1. Tomasz D. Klichowicz - Prezes Zarządu

4. Ilona Regulska - Skarbnik

5. Wiesław Niedzielski - Sekretarz.

Stwierdziła:

1.Rozliczenie finansowe:

a) pozyskiwanie środków od sponsorów i dokumentowanie ich wpływów

Stwierdzono, że w okresie sprawdzanym pozyskano
10 710,00 od osób fizycznych oraz 1 270,00 zł od instytucji.
Wpływy te udokumentowane są przez wyciągi bankowe oraz raporty kasowe.

b) opłacanie składek

Na 59 członków wpływy ze składek wyniosły
5 450,00 .
Na dzień 31 grudnia zaległości z niezapłaconych składek członkowskich wynosiły
350.00 zł

c) bieżące odprowadzanie gotówki do banku i stan środków w kasie.

Bieżące odprowadzanie gotówki do banku zgodne z potwierdzeniem sald z BZ WBK i spisem z natury środków pieniężnych znajdujących się w kasie.
Stan środków w kasie na 31 grudnia 2009:
654,93,
na rachunku bankowym:
681,78,
co daje w sumie
1 336, 71 zł.
Przychód w kontrolowanym okresie (tj 1.01.2009 - 31.12.2009) wyniósł
28 302,75.
Wydatki w w/w okresie wyniosły:
30 234,93 .
W roku 2009 Stowarzyszenie poniosło stratę w wysokości:
1 932,18.
Stan inwentury w towarze:
888,67 zł

Struktura rzeczowa przychodów i kosztów rodzajowych znajduje się w ustępie 3
"Informacji dodatkowej SSSŻ Skorpiony, załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok obrachunkowy 2009", która stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

d) terminowe sporządzanie sprawozdania finansowego.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, bilans sporządzany jest raz do roku.

Na podstawie przedstawionych przez Zarząd dokumentów stwierdzono prawidłowe sporządzenie sprawozdania finansowego.
W/w sprawozdanie zostanie poddane zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia.

2.Gospodarka materiałowa i środki trwałe:

a) aktualność ewidencji środków trwałych i przedmiotów w użytkowaniu

- Stowarzyszenie nie posiada środków trwałych,

- Stowarzyszenie posiada przedmioty w użytkowaniu:

- Drukarka Brother MFC-490 CW

- Laptop Dell 1555 Studio

- Monitor BENQ T905

b) posiadanie dokumentacji nabycia lub przyjęcia w/w środków

Według umów użyczenia.

c) sporządzanie protokołów likwidacji w/w

Nie dotyczy.

d) prowadzenie ewidencji obcych przedmiotów w użytkowaniu

Według umów użyczenia.

e) sposób zabezpieczenia wszystkich wymienionych składników wyposażenia

W biurze Stowarzyszenia.

f) gospodarka materiałami kancelaryjnymi i znaczkami pocztowymi

Znaczki pocztowe i materiały kancelaryjne zakupione wg faktur. Rozchód znaczków wg pocztowej książki nadawczej.

3.Praca Zarządu:

a) częstotliwość posiedzeń

Posiedzenia Zarządu odbywały się wg potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu.

Aktywność członków Zarządu była wystarczająca, zgodna z potrzebami Stowarzyszenia.

c) prowadzenie dokumentacji

Dokumentacja księgowa prowadzona przez biuro rachunkowe na podstawie umowy zawartej dnia 25.06.2007 r.

Pozostała dokumentacja statutowa prowadzona jest przez sekretarza Zarządu.

d) realizacja uchwał Walnych Zebrań Członków

W kontrolowany okresie nie odbyły się Walne Zebrania.

e) realizacja decyzji własnych Zarządu

Wszystkie podjęte uchwały i zamierzenia Zarządu zostały zrealizowane w 100%

4.Działalność Stowarzyszenia:

a) gospodarka finansowa

Gospodarka finansowa Stowarzyszenia jest zgodna z przedstawioną dokumentacją.

b) organizacja imprez i spotkań

W 2009 roku Stowarzyszenie wywiązało się założeń statutowych odnośnie promocji sportu żużlowego i zorganizowało wiele imprez i spotkań, z których można wymienić:

- Organizacja akcji "Wesołe Święta" dla dzieci z OWR w Kobylnicy

- Założenie Banku Krwi "Skorpiony"

- Udział w turnieju charytatywnym dla Fundacji Pro-Vita

- Organizacja turnieju piłki nożnej dla dzieci z OWR w Kobylnicy

- Zbiórka krwi dla poszkodowanego Adama Dyczko

- Organizacja akcji ?Wesoła Szkoła? dla dzieci z OWR w Kobylnicy

- Spotkanie przy grillu dla kibiców PSŻ

- Organizacja wyjazdu na Łotwę i mecze ligowe w Polsce

- Promowanie sportu żużlowego na ulicach Poznania ? przejazd School Busem

- Udział w III Ogólnopolskim Turnieju Piłki Halowej Kibiców Żużla w Rybniku

- Udział w Turnieju Charytatywnym ?Dla Adriana?

- Organizacja III Balu Sympatyków Sportu Żużlowego

- Przekazanie 3.450 zł z aukcji na Balu dla Dzieci z porażeniem mózgowym

- Przekazanie gadżetów na XVII Finał WOŚPc) aktywność członków

Na podstawie informacji Zarządu stwierdzono zadowalającą aktywność adeptów i członków Stowarzyszenia.

d) współpraca ze sponsorami
Współpraca ze sponsorami ograniczyła się tylko do członków Zarządu

Wnioski i zalecenia:


Po przeprowadzonej kontroli działalności Zarządu i Stowarzyszenia w w/w zakresie Komisja Rewizyjna nie stwierdziła nieprawidłowości zarówno pod względem finansowym jak i merytorycznym.
W związku z powyższym Komisja wnosi o udzielenie Zarządowi absolutorium za rok 2009 na Walnym Zgromadzeniu członków Stowarzyszenia.

Na tym protokół zakończono i podpisano


1. Piotr Kazimierski - przewodniczący Komisji

2. Ryszard Szrama - członek Komisji

3. Patryk Synowiec - członek Komisji


Do powyższych ustaleń wnoszę następujące uwagi i zastrzeżenia:

Brak uwag

Prezes SSSŻ "SKORPIONY"

Tomasz D. Klichowicz.