NASTĘPNY MECZ

SPONSORZY

LICZNIK

od 2-11-2008
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj163
mod_vvisit_counterWczoraj305
mod_vvisit_counterTen tydzień1551
mod_vvisit_counterTen miesiąc3709
mod_vvisit_counterWszystkie826290
Protokół kontroli Komisji Rewizyjnej za rok 2008 PDF Drukuj Email
niedziela, 08 marca 2009 19:17

Protokół kontroli Komisji Rewizyjnej


Stowarzyszenia Sympatyków Sportu Żużlowego "SKORPIONY"
Przeprowadzonej w dniu 20 lutego 2009 roku w siedzibie Stowarzyszenia w Poznaniu oś. Bonin 16/24

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Piotr Kazimierski - przewodniczący
2. Eugeniusz Manikowski - członek
3. Marcin Kropaczewski - członek


Po zapoznaniu się z dokumentacją oraz po wysłuchaniu wyjaśnień niżej wymienionych osób:

1. Tomasz D. Klichowicz - Prezes Zarządu SSSŻ
2. Rafał Michalski - Wiceprezes Zarządu
3. Filip Suski ? Wiceprezes Zarządu
4. Wiesław Niedzielski ? Sekretarz
5. Marlena Kaczmarek - SkarbnikStwierdziła:

1.Rozliczenie finansowe:

a) pozyskiwanie środków od sponsorów i dokumentowanie ich wpływów

Stwierdzono, że w okresie sprawdzanym pozyskano 16 582,00 zł od osób fizycznych oraz 2 294,00 zł od instytucji.
Wpływy te udokumentowane są przez wyciągi bankowe oraz raporty kasowe.

b) opłacanie składek

Na 51 członków wpływy ze składek wyniosły 3 598, 61 zł.
Na dzień 31 grudnia zaległości z niezapłaconych składek członkowskich wynosiły 350,00 zł.

c) bieżące odprowadzanie gotówki do banku i stan środków w kasie.

Bieżące odprowadzanie gotówki do banku zgodne z potwierdzeniem sald z BZ WBK i spisem z natury środków pieniężnych znajdujących się w kasie.
Stan środków w kasie na 31 grudnia 2008: 372,21 zł,
na rachunku bankowym: 268,74 zł,
co daje w sumie 640,95 zł.
Przychód w kontrolowanym okresie (tj 1.01.2008 - 31.12.2008) wyniósł 31 891,55 zł.
Wydatki w w/w okresie wyniosły: 33 392,54 zł.
W roku 2008 Stowarzyszenie poniosło stratę w wysokości: 1500,99 zł.
Na powyższą kwotę składają się:
Środki pieniężne w kasie: 372,21 zł
Środki pieniężne na rachunku: 268,74 zł
Stan inwentury w towarze: 1 458,22

Struktura rzeczowa przychodów i kosztów rodzajowych znajduje się w ustępie 3
"Informacji dodatkowej SSSŻ Skorpiony załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok obrachunkowy 2008"
która stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

d) terminowe sporządzanie sprawozdania finansowego.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, bilans sporządzany jest raz do roku.

Na podstawie przedstawionych przez Zarząd dokumentów stwierdzono prawidłowe sporządzenie sprawozdania finansowego.
W/w sprawozdanie zostanie poddane zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia.

2.Gospodarka materiałowa i środki trwałe:

a) aktualność ewidencji środków trwałych i przedmiotów w użytkowaniu

Stowarzyszenie posiada środki trwałe i przedmioty w użytkowaniu:

- Fax Panasonic KX-FT25,

- Monitor BENQ T905,

- Drukarka Canon MP180.

b) posiadanie dokumentacji nabycia lub przyjęcia w/w środków

Według umów użyczenia.

c) sporządzanie protokołów likwidacji w/w

Nie dotyczy.

d) prowadzenie ewidencji obcych przedmiotów w użytkowaniu

Według umów użyczenia.

e) sposób zabezpieczenia wszystkich wymienionych środków trwałych

W biurze Stowarzyszenia.

f) gospodarka materiałami kancelaryjnymi i znaczkami pocztowymi

Znaczki pocztowe i materiały kancelaryjne zakupione wg faktur. Rozchód znaczków wg pocztowej książki nadawczej.

3.Praca Zarządu:

a) częstotliwość posiedzeń

Posiedzenia Zarządu odbywały się wg potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu.

Aktywność wszystkich członków Zarządu była wystarczająca, zgodna z potrzebami Stowarzyszenia.

c) prowadzenie dokumentacji

Dokumentacja księgowa prowadzona przez biuro rachunkowe na podstawie umowy zawartej dnia 25.06.2007 r.

Pozostała dokumentacja statutowa prowadzona jest przez sekretarza Zarządu.

d) realizacja uchwał Walnych Zebrań Członków

W kontrolowany okresie nie odbyły się Walne Zebrania.

e) realizacja decyzji własnych Zarządu

Wszystkie podjęte uchwały i zamierzenia Zarządu zostały zrealizowane w 100%

4.Działalność Stowarzyszenia:

a) gospodarka finansowa

Gospodarka finansowa Stowarzyszenia jest zgodna z przedstawioną dokumentacją.

b) organizacja imprez i spotkań

W 2008 roku Stowarzyszenie wywiązało się założeń statutowych odnośnie promocji sportu żużlowego i zorganizowało wiele imprez i spotkań, z których można wymienić:

- organizacja II Balu Sympatyków Sportu Żużlowego

- udział w turnieju charytatywnym dla Briana

- akcja promująca sport żużlowy w Poznaniu ? przejazdy tramwajem i autobusem

- przyłączenie się do akcji krwiodawstwa

- spotkania przy grillu

- organizacja wyjazdu na Łotwę na mecz PSŻ

- akcja szkoła ? zbiórka materiałów szkolnych dla Domu Dziecka

- zbiórka pieniędzy na pokrycie kary dla G. Walaska

- zebranie podpisów do Prezydenta Miasta Poznania

- udział w turnieju charytatywnym dla Samotnych Matek

- udział w festynie szkolnym z okazji Dnia dziecka

- akcja :Wesołe Święta" - wizyty i wręczanie podarunków dzieciom z Domu Dziecka w Kobylnicy


c) aktywność członków

Na podstawie informacji Zarządu stwierdzono zadowalającą aktywność adeptów i członków Stowarzyszenia.

d) współpraca ze sponsorami

Współpraca ze sponsorami ograniczyła się tylko do członków Zarządu.

Wnioski i zalecenia:

Po przeprowadzonej kontroli działalności Zarządu i Stowarzyszenia w w/w zakresie Komisja Rewizyjna nie stwierdziła nieprawidłowości zarówno pod względem finansowym jak i merytorycznym.
W związku z powyższym Komisja wnosi o udzielenie Zarządowi absolutorium za rok 2008 na Walnym Zgromadzeniu członków Stowarzyszenia.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

1. Piotr Kazimierski - przewodniczący
2. Eugeniusz Manikowski - członek
3. Marcin Kropaczewski - członek


Do powyższych ustaleń wnoszę następujące uwagi i zastrzeżenia:

Brak uwag

Prezes SSSŻ "SKORPIONY"

Tomasz D. Klichowicz.