NASTĘPNY MECZ

SPONSORZY

LICZNIK

od 2-11-2008
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj172
mod_vvisit_counterWczoraj305
mod_vvisit_counterTen tydzień1560
mod_vvisit_counterTen miesiąc3718
mod_vvisit_counterWszystkie826299
Protokół kontroli Komisji Rewizyjnej za rok 2013 PDF Drukuj Email
poniedziałek, 24 marca 2014 20:50

·Protokół kontroli Komisji Rewizyjnej


Stowarzyszenia Sympatyków Sportu Żużlowego "SKORPIONY"
Przeprowadzonej w dniu 01 marca 2014 w siedzibie Stowarzyszenia w Poznaniu os. Bonin 16/24

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Piotr Kazimierski – przewodniczący Komisji

2. Bartosz Banaszyk – członek Komisji

3. Mikołaj Ślatała – członek Komisji

Po zapoznaniu się z dokumentacją oraz po wysłuchaniu wyjaśnień niżej wymienionych osób:

1. Tomasz D. Klichowicz – Prezes Zarządu

2. Wiesław Niedzielski – Wiceprezes

4. Irena Staśkowiak – Wiceprezes

5. Izabela Schulmann – Sekretarz

6. Barbara Rejzner – Skarbnik
Stwierdziła:

1.Rozliczenie finansowe:

a) pozyskiwanie środków od sponsorów i dokumentowanie ich wpływów

Stwierdzono, że w okresie sprawdzanym pozyskano 0,00 zł od osób fizycznych oraz  0,00 zł od instytucji.

Z tytułu odpisanych zobowiązań kwotę 111,36 zł
Wpływy te udokumentowane są przez zapisy księgowe oraz raporty kasowe.

b) opłacanie składek

Na 31 członków wpływy ze składek wyniosły 1 730,00 zł. 
Na dzień 31 grudnia zaległości z niezapłaconych składek członkowskich wynosiły 2 210,00 zł 

c) bieżące odprowadzanie gotówki do banku i stan środków w kasie.

Bieżące odprowadzanie gotówki do banku zgodne z potwierdzeniem sald z BZ WBK i spisem z natury środków pieniężnych znajdujących się w kasie.
Stan środków w kasie na 31 grudnia 2013: 294,84 zł,
na rachunku bankowym: 453,23 zł,
co daje w sumie 748,07 zł.
Przychód w kontrolowanym okresie (tj. 1.01.2013 - 31.12.2013) wyniósł  4 142,00 zł. 
Wydatki w w/w okresie wyniosły: 3 525,37 zł.

W roku 2013 Stowarzyszenie wypracowało zysk  w wysokości: 529,99 zł
Stan inwentury w towarze: 42,00 zł

Struktura rzeczowa przychodów i kosztów rodzajowych znajduje się w ustępie 3 
"Informacji dodatkowej SSSŻ Skorpiony, załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok obrachunkowy 2013", która stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

d) terminowe sporządzanie sprawozdania finansowego.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, bilans sporządzany jest raz do roku.

Na podstawie przedstawionych przez Zarząd dokumentów stwierdzono prawidłowe sporządzenie sprawozdania finansowego.
W/w sprawozdanie zostanie poddane zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia.

2.Gospodarka materiałowa i środki trwałe:

a) aktualność ewidencji środków trwałych i przedmiotów w użytkowaniu

- Stowarzyszenie nie posiada środków trwałych,

- Stowarzyszenie posiada przedmioty w użytkowaniu:

·Drukarka Brother MFC-490 CW

·Laptop Dell 1555 Studio

b) posiadanie dokumentacji nabycia lub przyjęcia w/w środków


Według umów użyczenia.

c) sporządzanie protokołów likwidacji w/w

Nie dotyczy.

d) prowadzenie ewidencji obcych przedmiotów w użytkowaniu

Według umów użyczenia.

e) sposób zabezpieczenia wszystkich wymienionych składników wyposażenia

W biurze Stowarzyszenia.

f) gospodarka materiałami kancelaryjnymi i znaczkami pocztowymi

Znaczki pocztowe i materiały kancelaryjne zakupione wg faktur. Rozchód znaczków wg pocztowej książki nadawczej.

3.Praca Zarządu:

a) częstotliwość posiedzeń

Posiedzenia Zarządu odbywały się wg potrzeb.

Aktywność członków Zarządu była wystarczająca, zgodna z potrzebami Stowarzyszenia.

c) prowadzenie dokumentacji

Dokumentacja księgowa prowadzona we własnym zakresie. 

Pozostała dokumentacja statutowa prowadzona jest przez sekretarza Zarządu.

d) realizacja uchwał Walnych Zebrań Członków

W kontrolowany okresie nie odbyły się Walne Zebrania.

e) realizacja decyzji własnych Zarządu

Wszystkie podjęte uchwały i zamierzenia Zarządu zostały zrealizowane w 100%

4.Działalność Stowarzyszenia:

a) gospodarka finansowa

Gospodarka finansowa Stowarzyszenia jest zgodna z przedstawioną dokumentacją.

b) organizacja imprez i spotkań

W 2013 roku Stowarzyszenie wywiązało się założeń statutowych odnośnie promocji sportu żużlowego i zorganizowało wiele imprez i spotkań, z których można wymienić:

· Pomoc w organizacji festynu na Starym Rynku w Poznaniu

· Pomoc w organizacji festynu w CH w Komornikach

· Prezentacja Stowarzyszenia na TRACK DAY na Torze Poznań

· Spotkanie z działaczami PSŻ Poznań

· Zbieranie podpisów pod projektem Sportowy Golaj

· Organizacja zakończenia sezonu motocyklowego na Malcie

· Spotkanie kibiców z działaczami PSŻ Poznań

· Spotkanie Wigilijne dla Członków  SSSŻc) aktywność członków

Na podstawie informacji Zarządu stwierdzono zadowalającą aktywność adeptów i członków Stowarzyszenia.

d) współpraca ze sponsorami
Współpraca ze sponsorami ograniczyła się tylko do członków Zarządu

Wnioski i zalecenia:

Po przeprowadzonej kontroli działalności Zarządu i Stowarzyszenia w w/w zakresie Komisja Rewizyjna nie stwierdziła nieprawidłowości zarówno pod względem finansowym jak i merytorycznym.
W związku z powyższym Komisja wnosi o udzielenie Zarządowi absolutorium za rok 2013  na Walnym Zgromadzeniu członków Stowarzyszenia.

Na tym protokół zakończono i podpisano


1) Piotr Kazimierski – przewodniczący Komisji

2) Bartosz Banaszyk – członek komisji

3) Mikołaj Ślatała – członek komisji


Do powyższych ustaleń wnoszę następujące uwagi i zastrzeżenia:

Brak uwag

Prezes SSSŻ "SKORPIONY"

Tomasz D. Klichowicz.